Najava - "Znanjem do zdravlja" - Varaždin 19. svibnja 2012.

 

PROGRAM
FRANJEVAČKI TRG

10,00 – 12,00Predstavljanje programa ZNANJEM DO ZDRAVLJA i HULL-a
 

SKUPŠTINSKA DVORANA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

 Franjevački trg 7.
13,30 – 14,00Nuspojave kemoterapijskog liječenja
 dr. Renata Babok-Flegarić, hematologinja
 Opća bolnica Varaždin, Odsjek za hematologiju, onkologiju i kliničku
imunologiju
14,00 – 14,30Međupovezanost duše i tijela – kako se nositi s psihološkim problemima u
hematoonkologiji
 Doc.dr.sc. Marijana Braš
 Klinika za psihološku medicinu KBC Zagreb i centar za palijativnu medicinu,
medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu
14,30 – 15,00Novi standardi u liječenju limfoma
 prof.dr.sc. Igor Aurer, internist-hematolog
 Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za hematologiju, KBC Zagreb
15,00 – 15,30Izazovi u komunikaciji sa hematoonkološkim bolesnikom
 prof.dr.sc. Veljko Đorđević, dr.med.
 Predstojnik Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i
komunikacijskevještine (CEPAMET), Medicinski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu
15,30 – 16,00Liječenje akutnih leukemija
 dr. Ranka Serventi Seiwerth, dr.med., hematologinja
 Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za hematologiju, KBC Zagreb
16,00 – 16,30Bajkoterapija
 dr.sc. Branka Kandić Splavski
 Specijalistica obiteljske medicine i Klinička Farmakologinja, Voditeljica
ambulante za palijativnu medicinu Dom zdravlja Osijek, Predsjednica
udruge Palia-Centar, književnica, bajkopisačica is Osijeka s 3 objavljene
knjige
16,30 – 17,30Projekcija dokumentarno-autobiografskog filma “Klasa optimist”
 Razgovor s članicom HULL-a i autoricom filma Lanom Šarić
  
 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN
 Augusta Cesarca 1
19,00 – 21,00HUMANITARNI KONCERT TEDIJA SPALATA, člana HULL-a i
grupe Marinero
  

Preuzmite letak u .pdf formatu – LETAK “ZNANJEM DO ZDRAVLJA” VARAŽDIN, 19.05.2012.

Podijeli

Zagreb, HR
8°C
umjerena kiša

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a