Najava – “Znanjem do zdravlja” – Split 1. lipnja 2012.

 

PROGRAM
MARMONTOVA ULICA

10,00 – 12,00Predstavljanje programa  ZNANJEM DO ZDRAVLJA ,
Hrvatske udruge leukemije i limfomi iz Zagreba i Udruge
leukemija i limfomi iz Splita
 

DVORANA  LJEKARNE  SPLITSKO-DALMATINSKE  ŽUPANIJE
UZ DEŽURNU  LJEKARNU  LUČAC, Pupačićeva 4

14.00 – 14.30Stečeni poremećaji imuniteta u djece
 Prof.dr.sc. Srđana Čulić, prim.
 Pročelnica Kliničkog odjela za hematologiju, onkologiju, imunologiju 
i medicinsku genetiku, Klinika za dječje bolesti KBC Split
14.30 – 15.00Moj život s multiplim mijelomom
 Prof.dr.sc. Ana Planinc – Peraica, internistica-hematologinja
 Hematološki odjel Klinike za unutarnje bolesti KB Merkur, Zagreb
Dopredsjednica Hrvatske udruge leukemija i limfomi
15.00 – 15.30Kronične mijeloproliferativne bolesti
 Dr. Sanja Madunić, specijalistica interne medicine – hematologinja, 
 Klinika za unutarnje bolesti, Klinički odjel za hematologiju, KBC Split 
15.30 – 16.00Život s malignom bolesti
 Dr.sc. Boran Uglešić, dr.med., specijalist psihijatar
 Klinika za psihijatriju KBC Split
16.00 – 16.30Mjere sprječavanja  i ublažavanje neželjenih pojava liječenja
hematoloških bolesti
 Ljiljana Pomper, bacc. ms.
 Glavna sestra Zavoda za hematologiju, Klinike za unutarnje bolesti KB
Merkur, Zagreb
  
16,30 – 17,30Projekcija dokumentarno-autobiografskog filma “Klasa optimist”
 naše članice Lane Šarić
  
 Kinoteka  ZLATNA VRATA
 Dioklecijanova 7
19,00 – 21,00HUMANITARNI KONCERT TEDIJA SPALATA, člana HULL-a i
grupe Marinero
  

Preuzmite letak u .pdf formatu – LETAK “ZNANJEM DO ZDRAVLJA” SPLIT, 1.6.2012.

Podijeli

Zagreb, HR
26°C
blaga naoblaka

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a