13. ožujka 2014. - predavanje - PSIHOLOŠKI ASPEKTI TRANSPLANTACIJE I PSIHOLOŠKI FENOMENI KOJI PRATE DIJAGNOZU HEMATOLOŠKE BOLESTI

Hrvatska udruga leukemija i limfomi poziva vas na

P R E D A V A N J E

PSIHOLOŠKI  ASPEKTI  TRANSPLANTACIJE
I
PSIHOLOŠKI  FENOMENI  KOJI PRATE  DIJAGNOZU HEMATOLOŠKE BOLESTI

prof.dr.sc. Rudolf Gregurek
Predstojnik Klinike za psihološku medicinu
KBC Zagreb

koje će se održati na adresi HULL, Trg hrvatskih velikana 2/I kat.

u ČETVRTAK, 13. ožujka 2014. u 18 sati

Nakon predavanja diskusija i izmjena iskustava.
Molimo da dolazak potvrdite na telefon broj:   091 4873 561

PREDSJEDNIK
mr.sc. Dubravko Hoić

Podijeli

Zagreb, HR
31°C
vedro

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a