Zabilješka sa sastanka Kluba KML-a, 10.12.2014.

Predsjednik Kluba KML-a, Dražen Vincek, pozdravio je prisutne i osvrnuo se na ono što je Klub do sada radio i kako bi trebalo nastaviti.

Zaključeno je da će se sastanci Kluba i dalje odvijati svaka tri mjeseca. Potrebno je ponoviti dopis HZZO-u s traženjem da se imatinib dobiva na recept. Zatražiti sastanak na kome bi se tražilo da se bolesnicima kojima jedan generički pripravak odgovara nastavi s davanjem istog.

Postavljeno je pitanje PCR pretraga, kako će to funkcionirati u 2015. godini. Razgovarati s Novartisom.

G. Vincek je predložio da napravimo letak s informacijama o PCR.

Kontaktirati prof. Vrčića u Klinici za ženske bolesti i porode i vidjeti ima li iskustva u praćenju trudnoća osoba koje su na gliveku ili drugim lijekovima. Može li se prekidati terapija uz praćenje osnovne bolesti i trudnoće.

Razgovaralo se i o registru trudnoća osoba s KML-om. U radnoj grupi za izradu registra u Munchenu je i KBC Rebro kao član.

Dogovoreno je da se sljedeći sastanak Kluba održi u srijedu, 11. ožujka 2015.

 

Podijeli

Zagreb, HR
26°C
blaga naoblaka

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a