Zabilješka sa sastanka Kluba KML-a 11.03.2015.

Sastanak Kluba KML  otvorio je Dražen Vincek, pozdravio prisutne, posebno prof.dr.sc. Rajka Kušeca, a potom rekao nekoliko riječi o dosadašnjim i planiranim aktivnostima. Namjera je da se članovi Kluba i dalje sastaju periodično, svaka 3-4 mjeseca, sukladno mogućnostima predavača, te da se pritom razmjenjuju međusobna iskustva, pogotovu zbog ukidanja Gliveca i prelaska na generičke lijekove, najčešće Imakrebin. I dalje će se održavati kontakti sa nadležnim Ministarstvom i HZZO-om, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života oboljelih, te omogućavanja lakšeg pristupanja potrebnim  liječničkim tretmanima.

Na sastanku je bilo 15-ak članica i članova Udruge. Nakon uvoda, riječ je data prof.dr.sc. Rajku Kušecu, koji je održao predavanje na temu  "MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA I PRAĆENJE KML-a“.

Podijeli

Zagreb, HR
2°C
vedro

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a