Rezultati istraživanja - Kvaliteta života i informiranost o fizioterapiji među osobama oboljelima od leukemije i limfoma

Leukemija i limfomi zloćudni su tumori i vodeće primarne hematološke bolesti koje mogu znatno narušiti kvalitetu života oboljelih osoba. Cilj je ovog istraživanja dobiti uvid u kvalitetu života i funkcioniranje osoba oboljelih od leukemije i limfoma te njihovu informiranost o ulozi fizioterapije u procesu liječenja i rehabilitacije.

U istraživanju u formi upitnika sudjelovali su članovi i članice HULL-a u prosincu 2016. godine (24 ispitanika).

Procjena kvalitete života pokazala je da emocionalno funkcioniranje može biti dugoročno narušeno u osoba oboljelih od leukemije i limfoma, dok je kognitivna funkcija pozitivno korelirala s vremenom proteklim od postavljanja dijagnoze. Ispitanici su bili najviše zadovoljni odnosom sa svojim najbližima i rođacima, dok je sigurnost u budućnosti bila najlošije ocijenjena. Od tipičnih problema, ispitanici su najviše pogođeni financijskim poteškoćama uzrokovanim bolešću i liječenjem, umorom, mučninom i povraćanjem. Prosječno zadovoljstvo ispitanika s njihovim općim zdravstvenim stanjem u vrijeme studije bilo je 73 od mogućih 100 bodova.

Rasprava Rehabilitacija bolesnika s leukemijom i limfom je relativno novo i neistraženo područje. Sadašnje medicinsko znanje fokusira se uglavnom na primarnu terapiju i oporavak. Međutim, ne bismo trebali zanemariti kvalitetu života i funkcioniranje ljudi, što u procesu može biti znatno oštećeno. Važno je jačati vezu između zdravstvenih djelatnika i udruga čije su djelatnosti usmjerene na pomaganje i informiranje pacijenata. Osim dobrobiti pacijenata, ona također povećava praćenje njihovog funkcioniranja i kvalitete života, što je osnova za stvaranje budućih zdravstvenih smjernica za ovu populaciju.

Ohrabrujuće je da su ispitanici uglavnom dobro informirani o ulozi fizioterapije u kontekstu liječenja leukemije i limfoma. Nažalost, nedostatak je dostupnosti fizioterapije, što je u skladu s malim brojem preporuka za njegovu provedbu (samo 3 ispitanika su dobila preporuku za fizioterapiju). Sudjelovanje u sportskoj aktivnosti povezano je s većom svijesti o ulozi fizioterapije u liječenju, što se može tumačiti kao rezultat osobnog iskustva blagotvornog djelovanja tjelesne aktivnosti. Veći broj istraživanja sugerira da tjelesna aktivnost može imati značajan utjecaj na različite aspekte funkcioniranja i smanjivanje pojave simptoma. Tako učinkovito vježbanje poboljšava kakvoću života, kardiorespiratorne funkcije, fizičko funkcioniranje i umor.

Uzimajući u obzir oslabljeno emocionalno funkcioniranje naših ispitanika, ne treba zanemariti i utjecaj tjelesne aktivnosti na mentalno zdravlje. Mogući razlog za to je doprinos društvenih interakcija koji uključuju grupnu vježbu, kao i učinak ometanja pozornosti od bolesti i liječenja, što pomaže u smanjenju negativnog utjecaja.

Ovo ukazuje na važnost sustavnog uključivanja različitih programa tjelesne aktivnosti u kliničke smjernice ili preporuke za rad u fazi rehabilitacije i uključivanje fizioterapeuta kao obveznog člana multidisciplinarnog tima leukemije i liječenja i rehabilitacije limfoma. S druge strane, malo ispitanika je dobilo preporuke za uključivanje u proces fizioterapije, što je također potvrđeno njihovim mišljenjem da fizioterapija nije lako dostupna osobama s leukemijom i limfomom. Dostupnost fizioterapije izravno je povezana sa svijesti svih sudionika u procesu liječenja o njegovu doprinosu. Zato je prvi korak u boljoj provedbi fizioterapije u liječenju osoba s leukemijom i limfomom informiranje pacijenata i njihovih obitelji, kao i zdravstvenih djelatnika.

Rezultati istraživanja su objavljeni na engleskom jeziku u Croatian nursing journal-u, Vol.2 No.1 Lipanj 2018. a možete ih pročitati ovdje.

Tekst preuzet s https://hrcak.srce.hr/203652
 

Podijeli

Zagreb, HR
9°C
umjerena kiša

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a