REVOLUCIONARNA ODLUKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (HZZO) – PAMETNI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE MULTIPLOG MIJELOMA KONAČNO SU UVRŠTENI NA OSNOVNU LISTU LIJEKOVA !

U Republici Hrvatskoj je trenutno oko 750 oboljelih od multiplog mijeloma, godišnje je novooboljelih oko 250, treći je najčešći rak krvi, nakon leukemija i limfoma i čini 1 % svih karcinoma, od njega najčešće obolijevaju starije osobe, no obolijevaju i mlađe. U Hrvatskoj, nakon dijagnosticiranja, preživljavanje je 5-7 godina, s osjetnim trendom produljenja (u razvijenim europskim zemljama preživljavanje je znatno dulje). Na preživljavanje bitno utječe faktor dostupnosti suvremenih lijekova i terapija, kao i pravovremena dijagnoza.

Inovativni lijekovi koji djeluju izravno na maligne stanice i koji su   standard u liječenju multiplog mijeloma već dugi niz godina u Europi – karfilzomib, iksazomib i daratumumab  uvršteni su na Osnovnu listu lijekova, što je velik pomak za liječenje od te bolesti u našoj zemlji (Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Narodne novine – NN 51/2019, (986), odluka, 20.05.2019.)   
   
Samo liječenje ove bolesti je mukotrpan i težak posao, te svakako iziskuje upornost samih oboljelih, kao i njihovih obitelji.
Dugoročno, i sam bi zdravstveni sustav Republike Hrvatske trebao, u ovom slučaju, biti ekonomičniji i efikasniji, obzirom da će hrvatski hematolozi moći primjenjivati idealne kombinacije lijekova, sukladno individualnim potrebama pacijenata, za razliku od dosadašnje situacije uporabe lijekova prema linijama liječenja, određenom je broju oboljelih bio ograničen pristup čak i  do sada dostupnim lijekovima.

Kako do sada oboljeli nisu imali priliku za liječenje novijim terapijama, pa ni u slučaju relapsa (povratka bolesti), a kako se radi o bolesti koja se može liječiti ali se i vraća, dostupnim inovativnim terapijama bi se trebali postići veliki odmaci u liječenju rečene bolesti, pa tako i kvalitetnijem i dužem životu oboljelih.

(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_51_986.html)
Dražen Vincek

Podijeli

Zagreb, HR
2°C
vedro

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a