Pogledajte videozapise predavanje sa Svjetskog dana kronične mijeloične leukemije (KML) 2019. - World CML Day 2019.

Uvod: Svjetski dan KML-a 2019

Dijagnostika i liječenje KML-a: Svjetski dan KML-a

Možemo li izliječiti KML: Svjetski dan KML-a

Farmakovigilancija – nuspojave lijekova za liječenje KML-a: Svjetski dan KML-a 2019

Priča pacjentice oboljele od KML-a: Svjetski dan KML-a 2019

Podijeli

Zagreb, HR
26°C
umjerena kiša

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a