HULL DONOSI PRIOPĆENJE ZA MEDIJE KOALICIJE UDRUGA U ZDRAVSTVU (KUZ): Prijedlog mjera udruga okupljenih u platformu Onkologija.hr o potrebnim koracima kako bi se smanjio negativan utjecaj pandemije COVID-19 na otkrivanje i liječenje raka u Republici Hrvatskoj

 

Priopćenje za novinare: 

Prijedlog mjera udruga okupljenih u platformu Onkologija.hr o potrebnim koracima kako bi se smanjio negativan utjecaj pandemije COVID-19 na otkrivanje i liječenje raka u Republici Hrvatskoj


Objavom zajma od 2 milijarde kuna, odnosno preusmjeravanja tog iznosa iz Proračuna Republike Hrvatske u proračun HZZO-a, kako bi se održao ukupni godišnji proračun HZZO-a od 27,5 milijardi kuna dano je obećanje da se dostupnost i opseg zdravstvene zaštite za građane  Republike Hrvatske neće smanjivati, unatoč povećanim troškovima u zdravstvu zbog pandemije COVID-19. Takav je potez Vlade RH hvalevrijedan,ali i razumljiv s obzirom na napore zdravstvenog sustava na obuzdavanju pandemije.

Rak je  svakako i dalje jedan od najvećih javno-zdravstvenih problema i među vodećim uzrocima smrti u Hrvatskoj, te se udruge okupljene u platformu Onkologija.hr nadaju da će dio tog novca biti usmjeren na ulaganja u onkološku skrb, te predlažu nekoliko mjera za uspješno svladavanje posljedica krize izazvane COVID-19 i učinkovito provođenje onkološke skrbi s ciljem smanjenja negativnog utjecaja na ishode onkološkog liječenja u 2020. godini: 

1. Nacionalni programi ranog otkrivanja raka – dostupnost pravovremene dijagnostike i adekvatnog liječenja

Potrebno je u najkraćem mogućem vremenu ponovo  organizirati i pokrenuti nacionalne programe ranog otkrivanja raka ( dojka, maternica, kolon, pluća). Ove smo godine izgubili dosta vremena iz objektivnih razloga, ali sad je vrijeme za uspostavu nacionalnih programa. Sa svoje strane, udruge civilnog društva spremne su uložiti dodatne napore u podizanje svijesti o potrebi pravovremenog otkrivanja i liječenja zloćudnih  bolesti, te podizanju svijesti javnosti. U ovom je trenutku javnost prijemčivija za  informacije o zdravlju, te bi kanale informiranja koji su se u krizi COVID-19 pokazali učinkovitima trebalo nastaviti koristiti za širenje informacija o raku.

 

2. Analiza prostornih i kadrovskih kapaciteta zdravstvenih ustanova koje pružaju onkološku skrb

U fazi ponovne aktivacije zdravstvenog sustava i sabiranja svih gubitaka koji su nastali zbog krize COVID-19 i potresa u Zagrebu, potrebno je analizirati prostorne i kadrovske kapacitete svih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj koje pružaju onkološku zdravstvenu zaštitu kako bi se adekvatno moglo odgovoriti na potrebe onkoloških pacijenata. Analiza je potrebna kako bi se procijenilo koju razinu onkološke skrbi oboljeli mogu dobiti u sebi najbližoj zdravstvenoj  ustanovi, kako bi se veliki centri rasteretili i mogli posvetiti složenijoj dijagnostici i oblicima liječenja. Analiza je potrebna i kako bi se pokušalo preusmjeriti pacijente da potrebne dijagnostičke postupke za potrebe određivanja liječenja ili za potrebe praćenja mogu obaviti u sebi najbližim zdravstvenim ustanovama. Ukoliko se javni kapaciteti pokažu nedostatnima za potrebe stanovnika RH, potrebno je hitno planirati proširivanje ugovora s privatnim pružateljima zdravstvene zaštite. Sve podatke dobivene takvom analizom potrebno je učiniti dostupnima građanima republike Hrvatske i djelatnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštititi.

3. Šira primjena A5 uputnica, prioritetnih lista čekanja i hitnog upućivanja

Navedeni alati pokazali su se vrlo učinkovitima u dijelu zdravstvenih ustanova koje su ih informatički mogle pratiti. Njihovom primjenom značajno je poboljšana komunikacija unutar zdravstvenog sustava , među svim njegovim segmentima, i postavljen je temelj za uspostavljanje putova pacijenta kroz zdravstveni sustav, bez nepotrebnih pretraga, čekanja i stvaranja gužvi, te pravovremenog postavljanja dijagnoze i liječenja.
 

4. Učinkovita primjena IT tehnologija i inovacija u zdravstvenom sustavu

Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 natjerala je čitavo društvo, pa tako i zdravstveni sustav na korištenje postojećih i dostupnih IT rješenja i razvijanju novih  u svakodnevnom funkcioniranju, što je predstavljalo jedno od najvažnijih učenja koje smo iz ove krize usvojili. Iako su informacijske tehnologije već nekoliko desetljeća dio naše svakodnevice, tek sada je stvorena kolektivna svijest koliko mogu pozitivno utjecati na povećanje učinkovitosti, komunikaciju i razmjenu informacija,timski rad na daljinu, istraživanja i sl. Svakako zagovaramo što širu primjenu informatičkih tehnologija i informatičko povezivanje svih dijelova  zdravstvenog sustava radi smanjenja troškova, veće brzine i učinkovitosti, decentralizacije zdravstvenog sustava i praćenja ishoda liječenja.
Iznimno je važno i očuvati dostupnost inovacija, osobito primjenu personalizirane i precizne medicine u liječenju onkoloških bolesti, te što raniju primjenu inovativnih dijagnostičkih postupaka i inovativnih liječenja  kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri izbjegli negativni učinci krize izazvane COVID-19 na ishode liječenja onkoloških bolesnika.

 

Potpisnici:

Udruge članice platforme Onkologija.hr:

  1. Koalicija udruga u zdravstvu (KUZ)
  2. Europa Donna Hrvatska
  3. Udruga colo, ileo i uro stomičara Cro-ILCO
  4. Hrvatska udruga leukemija i limfomi HULL

Platforma Onkologija
Koalicija udruga u zdravstvuIvica Belina, prof. edu. rehab.
mob: 099/3420-350
www.kuz.hr
www.onkologija.hr

www.onkorona.onkologija.hr
cijepljenje.kuz.hr

Podijeli

Zagreb, HR
-4°C
vedro

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a