HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) PRENOSI OBAVIJESTI KBC ZAGREB, ZAVODA ZA HEMATOLOGIJU, KIŠPATIĆEVA 12 KOJI SE ODNOSI O NA KVALITETU ŽIVOTA NAKON ALOGENIČNE TRANSPLANTACIJE KOŠTANE SRŽI, O MOGUĆIM PROBLEMIMA SEKSUALNOG ŽIVOTA (INFORMATIVNI LECI ZA ŽENE I MUŠKARCE)

Informativni letak za muškarce

Informativni letak za žene

Izvor: Klinički bolnički centar Zagreb, Zavod za hematologiju, Kišpatićeva 12

Podijeli

Zagreb, HR
30°C
vedro

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a