HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI ( HULL) OBILJEŽILA SVJETSKI DAN KRONIČNE MIJELOIČNE LEUKEMIJE ( WORLD CML DAY)

Dana 22. rujna 2020. godine (utorak), Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL) organizirala je obilježavanje Svjetskog dana kronične mijeloične leukemije ( World CML Day).

Planirane aktivnosti odvijale su se on-line predavanjima i prezentacijama zbog pandemije COVID-19, a namijenjene su oboljelima s tom dijagnozom, zainteresiranim zdravstvenim djelatnicima, članovima obitelji i drugim pružateljima skrbi, kao i svekolikoj javnosti radi postizanja veće razine svjesnosti o hematoonkološkim bolestima.

Program predavanja za Svjetski dan kronične mijeloične leukemije ( World CML Day):

1. Marin Kursar dr. med.: „Prekid terapije u KML-u“,
2. prim. dr. Dubravka Sertić: „KML i trudnoća“,
3. Željana Margan Koletić, mr.pharm. (HALMED – Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode) : „Nuspojave lijekova za liječenje KML-a“,
4. Priča oboljelog, g. Željka Lah.


HULL Podružnica Varaždin obilježila je rečeni svjetski dan te hematoonkološke bolesti postavljanjem informativnog štanda istog dana, u vremenu od 10:00 do 12:00 sati, i to u Varaždinu, na Franjevačkom trgu, nasuprot Županijske palače, a obišli su ga brojni građani.

Sve aktivnosti i informativni štand provedeni su uz propisane mjere sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH i pripadajućih uputa HZJZ od 10. travnja 2020. godine.

Udruga je, u smislu obilježavanja Svjetskog dana kronične mijeloične leukemije (World CML Day), sudjelovala i u više medijskih nastupa.

varazdin.hr

Varazdinske vijesti – HULL


Dražen Vincek

Podijeli

Zagreb, HR
30°C
vedro

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a