HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) DONOSI VODIČ/PRIRUČNIK ZA POKRETANJE I KORIŠTENJE ZOOM APLIKACIJE

Kako je situacija sa COVID-19 neizvjesna, a naša Udruga ima ugrađenu statutarnu odredbu održavanja sjednica elektronskim putem (mogućnost putem e-maila, Zoom-a te drugih aplikacija), u nastavku donosimo VODIČ ZA POKRETANJE I KORIŠTENJE ZOOM APLIKACIJE.

ZOOM priručnik

Dražen Vincek

Podijeli

Zagreb, HR
2°C
oblačno

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a