HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) PRENOSI OBAVIJEST ANKE SLONJŠAK, PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INALIDITETOM

Obzirom da je Pravobraniteljica zaprimila pritužbu Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara u kojoj je navedeno kako je jedan njihov član obolio od COVID-a 19. Hospitaliziran je u Kliničkoj bolnici u Dubravi. Iz pritužbe proizlazi kako navedena bolnica ne raspolaže antidekubitalnom opremom (madracima) te se ne provodi redovito mijenjanje položaja tijela dugoležećih pacijenata („okretanje“).

Povodom zaprimljene pritužbe, Pravobraniteljica je uputila Ministarstvu zdravstva upozorenje i preporuku (u privitku), a koja je ujedno  objavljena na internetskim stranicama www.posi.hr  (koronavirus).

Ovim putem preporučuje, sukladno čl. 9. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (Narodne novine, br.107/07), u slučaju zaraze COVID-om 19 i hospitalizacije u KB Dubrava odnosno hospitalizacije u drugim zdravstvenim ustanovama provjerite raspolaže li zdravstvena ustanova antidekubitalnom opremom ili je potrebno da ponesete vlastitu.

Isto tako preporučujemo da inzistirate da medicinsko osoblje provodi redovito „okretanje“ kako bi se spriječio nastanak dekubitusa. Uvažavajući izvanredne okolnosti izazvane pandemijom COVID-19 kao i opterećenost zdravstvenog sustava, smatramo kako je i u ovakvoj situaciji dužnost države poštovati čl. 25. „Pravo na zdravlje“ Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i ne zanemarivati potrebe osoba s invaliditetom.

Naime, Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom propisana obveza države: (b) osigurati zdravstvene usluge koje su osobama s invaliditetom posebno potrebne zbog njihovog invaliditeta, uključujući primjerenu ranu identifikaciju i intervenciju, kao i usluge čija je namjena smanjenje i prevencija daljnjeg invaliditeta, uključujući invaliditet kod djece i starijih osoba (čl.25.st.2.).

Osiguravanje pravilne njege za dugoležeće pacijente u KB Dubrava i dr. ustanovama tijekom liječenja od COVID-19.pdf

Osiguravanje pravilne njege za dugoležeće pacijente u KB Dubrava i dr. ustanovama tijekom liječenja od COVID-19. – Word file

Pripremio: Dražen Vincek

Izvor: Anka Slonjšak

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb, Hrvatska
tel: ++385 (0) 1 6102 170
fax: ++385 (0) 1 6177 901

ured@posi.hr
www.posi.hr

Podijeli

Zagreb, HR
8°C
umjerena kiša

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
predsjednik Dražen Vincek
Trg hrvatskih velikana 2/ll
10 000 Zagreb
GSM: +385 (0)91 4873 561
TEL: +385 (0)1 4873 561
e-mail: udruga.hull.zagreb@gmail.com
Web adresa: www.hull.hr
IBAN: HR 36 2340 0091 1100 4711 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Važni datumi

[spiffy-minical]

Health through Knowledge

Klasa optimist

Istaknuti sponzori HULL-a