HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI DONOSI PREPORUKE ZA LIJEČENJE OSOBA KOJE ŽIVE S KRONIČNOM MIJELOIČNOM LEUKEMIJOM (KML), NAJNOVIJEG DOKUMENTA IZDANOG OD STRANE CML ADVOCATES NETWORKA (CML AN), I TO NA HRVATSKOM JEZIKU

POČETNA O NAMA AKTUALNO HULL KLUB KML MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE CLL ADVOCATES NETWORK (CLLAN) CML ADVOCATES NETWORK MPN ADVOCATES NETWORK LYMPHOMA COALITION ECPC – EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION EUPATI – EUROPEAN…

Komentari isključeni za HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI DONOSI PREPORUKE ZA LIJEČENJE OSOBA KOJE ŽIVE S KRONIČNOM MIJELOIČNOM LEUKEMIJOM (KML), NAJNOVIJEG DOKUMENTA IZDANOG OD STRANE CML ADVOCATES NETWORKA (CML AN), I TO NA HRVATSKOM JEZIKU

HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) DONOSI OBAVIJEST O ODRŽANOJ 18-OJ (VIRTUALNOJ) KONFERENCIJI CML ADVOCATES NETWORKA KOJA SE ODNOSI NA OBOLJELE OD KRONIČNE MIJELOIČNE LEUKEMIJE (KML)

POČETNA O NAMA AKTUALNO HULL KLUB KML MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE CLL ADVOCATES NETWORK (CLLAN) CML ADVOCATES NETWORK MPN ADVOCATES NETWORK LYMPHOMA COALITION ECPC – EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION EUPATI – EUROPEAN…

Komentari isključeni za HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) DONOSI OBAVIJEST O ODRŽANOJ 18-OJ (VIRTUALNOJ) KONFERENCIJI CML ADVOCATES NETWORKA KOJA SE ODNOSI NA OBOLJELE OD KRONIČNE MIJELOIČNE LEUKEMIJE (KML)

HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) DONOSI OBAVIJESTI O AKTIVNOSTIMA CML ADVOCATES NETWORKA – COMMUNITY ADVISORY BOARDA

POČETNA O NAMA AKTUALNO HULL KLUB KML MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE CLL ADVOCATES NETWORK (CLLAN) CML ADVOCATES NETWORK MPN ADVOCATES NETWORK LYMPHOMA COALITION ECPC – EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION EUPATI – EUROPEAN…

Komentari isključeni za HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) DONOSI OBAVIJESTI O AKTIVNOSTIMA CML ADVOCATES NETWORKA – COMMUNITY ADVISORY BOARDA