PRISUSTVOVALI SMO PRVOM SVJETSKOM DANU MULTIPLOG MIJELOMA 27. RUJNA 2022. (EUROPEAN MYELOMA DAY) U ORGANIZACIJI MPE (MYELOMA PATIENTS EUROPE) – DONOSIMO  MATERIJALE

PRISUSTVOVALI SMO PRVOM SVJETSKOM DANU MULTIPLOG MIJELOMA 27. RUJNA 2022. (EUROPEAN MYELOMA DAY) U ORGANIZACIJI MPE (MYELOMA PATIENTS EUROPE) - DONOSIMO MATERIJALE

Komentari isključeni za PRISUSTVOVALI SMO PRVOM SVJETSKOM DANU MULTIPLOG MIJELOMA 27. RUJNA 2022. (EUROPEAN MYELOMA DAY) U ORGANIZACIJI MPE (MYELOMA PATIENTS EUROPE) – DONOSIMO  MATERIJALE

PRENOSIMO OBJAVU GRADA VARAŽDINA KOJA SE ODNOSI NA OBILJEŽAVANJE 15. RUJNA – SVJETSKOG DANA SVJESNOSTI O LIMFOMIMA

U organizaciji Hrvatske udruge leukemija i limfomi (HULL) danas 15. rujna 2022. godine na Franjevačkom trgu u Varaždinu obilježen je „Svjetski dan svjesnosti o limfomima“. Tim povodom organizirano je i mjerenje razine šećera u krvi i krvnog tlaka zainteresiranim građanima.

Komentari isključeni za PRENOSIMO OBJAVU GRADA VARAŽDINA KOJA SE ODNOSI NA OBILJEŽAVANJE 15. RUJNA – SVJETSKOG DANA SVJESNOSTI O LIMFOMIMA

HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) PRENOSI OBJAVU MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN KOJA SE ODNOSI NA OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA KRONIČNE MIJELOIČNE LEUKEMIJE (KML) 2022.

Zbog genetske promjene leukemijskih stanica koje nastaju translokacijom genetskog materijala između 9. i 22. kromosoma, što dovodi do pojave novog Philadelphia kromosoma odgovornog za nastanak ove bolesti, ...

Komentari isključeni za HRVATSKA UDRUGA LEUKEMIJA I LIMFOMI (HULL) PRENOSI OBJAVU MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN KOJA SE ODNOSI NA OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA KRONIČNE MIJELOIČNE LEUKEMIJE (KML) 2022.